خدایا، من در كلبه فقیرانه خود چیزی دارم كه تو در عرش كبریایی خود نداری.چون من تو دارم و تو خود نداری.

قدرِاحساستان را بدانید آن را خرج هر انسانی نکنید

گاهی پیش می آید که ما در رابطه هایی قرارمیگیریم
که دوست داشته نمیشویم
آنطورکه دوستش داریم دوستمان ندارد،مثل اینکه درجاده ای قراربگیری که هرچه قدم برمیداری به مقصدت نمیرسی!
اگرحس میکنید که به اندازه ‌کافی دوستتان ندارد،برای خود مدام دلیل نتراشید که اگردوستم نداشت چرافلان کار راکرد،یافلان حرف رازد،قدر احساساتِ خود رابدانید
دوست داشتن به آدم عزت نفس میدهد،حالِ خوب وآرامش رابه زندگی ات می آورد.
هرحسی که عزت نفستان را ازشما میگیرد
اسمش عشق نیـست
"قدرِاحساستان را بدانید آن را خرج هر انسانی نکنید"


برچسب ها:عسق، عشق یکطرفه، تحساسات، دوست داشتن،
[ چهارشنبه 1 مرداد 1399 ] [ 14:12 ] [ مهدیه ..... ] [ نظرات() ]

هـر حسى كه عزت نفستان را از شما میگیرد، اسمش عشق نیست!!!

گاهى پیش مى آید كه ما  در رابطه هایى قرار مى گیریم،
كه دوسـت داشته نمیشویم!
آنطور كه دوستش داریم،دوستمان ندارد...!
مثل اینكه در جاده اى قرار بگیرى كه هـر چقدر قدم برمیدارى به مقصدت نمیرسى...!
اگر حس میكنید به اندازه كافى دوستتان ندارد، برای خود مدام دلیل نتراشید كه اگر دوستم نداشت چرا فلان كار را كرد، یا فلان حرف را زد...
"قدر احساسات خود را بدانید!"
دوسـت داشتن به ادم عزت نفس میدهد،
حال خوب و ارامش را به زندگى ات مى آورد.!
هـر حسى كه عزت نفستان را از شما میگیرد،
اسمش عشق نیست!!!
قدر احساسى به اسم عشق و دوسـت داشتن كه در وجودتان قرار دارد را بدانید.
"آن را خرج هـر انسانى نكنید!!!"
موضوع: گوناگون،
برچسب ها:احساس، عزت نفس، عشق، دوست داشتن، حال خوب، ارامش،
[ شنبه 10 خرداد 1399 ] [ 15:43 ] [ مهدیه ..... ] [ نظرات() ]

زمان

 فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم بی فایده است،
چرا که زمان به ما نشان خواهد داد، هیچ جانشینی برای آنها وجود نخواهد داشت...

 ولفگانگ گوت


  Walking away from those who we love is useless, as time will tell that they are impossible to be subsatituted by anyone!

 Wolfgang Goethe
موضوع: پیام انرژی،
برچسب ها:ولفگانگ گوت، انرژی مثبت، زمان، دوست داشتن،
[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 07:33 ] [ مهدیه ..... ] [ نظرات() ]

زمان

فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم بی فایده است،
چرا که زمان به ما نشان خواهد داد، هیچ جانشینی برای آنها وجود نخواهد داشت...

 ولفگانگ گوت


  Walking away from those who we love is useless,
 as time will tell that they are impossible to be subsatituted by anyone! 

Wolfgang Goethe
موضوع: پیام انرژی،
برچسب ها:زمان، دوست داشتن، فاصله،
[ یکشنبه 26 مهر 1394 ] [ 14:39 ] [ مهدیه ..... ] [ نظرات() ]