خدایا، من در كلبه فقیرانه خود چیزی دارم كه تو در عرش كبریایی خود نداری.چون من تو دارم و تو خود نداری.

قدرِاحساستان را بدانید آن را خرج هر انسانی نکنید

گاهی پیش می آید که ما در رابطه هایی قرارمیگیریم
که دوست داشته نمیشویم
آنطورکه دوستش داریم دوستمان ندارد،مثل اینکه درجاده ای قراربگیری که هرچه قدم برمیداری به مقصدت نمیرسی!
اگرحس میکنید که به اندازه ‌کافی دوستتان ندارد،برای خود مدام دلیل نتراشید که اگردوستم نداشت چرافلان کار راکرد،یافلان حرف رازد،قدر احساساتِ خود رابدانید
دوست داشتن به آدم عزت نفس میدهد،حالِ خوب وآرامش رابه زندگی ات می آورد.
هرحسی که عزت نفستان را ازشما میگیرد
اسمش عشق نیـست
"قدرِاحساستان را بدانید آن را خرج هر انسانی نکنید"


برچسب ها:عسق، عشق یکطرفه، تحساسات، دوست داشتن،
[ چهارشنبه 1 مرداد 1399 ] [ 14:12 ] [ مهدیه ..... ] [ نظرات() ]